ÇORLU KENT TARİHİ GÜN IŞIĞINA ÇIKTI

Çorlu’lu araştırmacı Öğretmen yazar Levent Güngör’ün merakla beklenen ‘Çorlu Kent Tarihi’ isimli kitabı yayınlandı. Ceren Yayıncılık tarafından basılan kitap için tanıtımı ve ilk büyük imza günü 10 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00/17.00 arasında Çorlu Kitap kafede gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Perşembe günü saat 13.00/17.00 arasında ise Park kafede (Atatürk Parkı) imza günü etkinliği yapıldı.

ÇORLU KENT TARİHİ GÜN IŞIĞINA ÇIKTI
16 Temmuz 2021 - 07:42
ÇORLU KENT TARİHİ GÜN IŞIĞINA ÇIKTI

Çorlu’lu araştırmacı Öğretmen yazar Levent Güngör’ün merakla beklenen ‘Çorlu Kent Tarihi’ isimli kitabı yayınlandı. Ceren Yayıncılık tarafından basılan kitap için tanıtımı ve ilk büyük imza günü 10 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00/17.00 arasında Çorlu Kitap kafede gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Perşembe günü saat 13.00/17.00 arasında ise Park kafede (Atatürk Parkı) imza günü etkinliği yapıldı.

 Levent Güngör kitabının giriş bölümünde özetle;  ‘Beklenmedik olumsuzlukların karşımıza çıktığı, gündelik alışkanlıklarımızın değiştiği, Korona virüs/Kovit_19 günlerinde hayat bizi yeni koşullara uymaya zorlarken, geçtiğimiz süreçteki sıkıntılar bize çok şey öğretti. Ben de bu süreçte, uzun okumalar yaptım, çok çalıştım ve yeni şeyler öğrendim. Kentte yaşayan her aydının yapması gerektiği gibi yaşadığı kente karşı sorumluluğumun bilincinde olarak, yereli veya kenti anlamayı araştırmayı amaçladım.

        Çorlu Şehri’nin Antik çağlardan günümüze kadarki geçmişini, elimden geldiği, kısıtlı imkânlarımın elverdiği oranda yazmaya çalıştım. Eserimi yazarken; Çorlu’nun adı, coğrafi konumu, beşeri ve ekonomik durumu, Osmanlı öncesi dönemlerini, Osmanlı devrini ve Cumhuriyet dönemi gelişmelerini; sosyal, ekonomik ve siyasi yönlerini, yaşam biçimini, ticari hayat, kültürel gelişim, yerleşim, nüfus dağılımını, kent yaşamından örneklerle anlatarak, dünden bugüne bir köprü oluşturma niteliği taşımasını amaçladım.Sadece şehrin değişimini değil, bu değişimle birlikte toplumun yok olan eski alışkanlıklarını; kasabanın her sınıf ve tabakadan insanıyla, Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Yahudi, Makedon, Tatar, Arnavut, Pomak ve Çingenelerini, kasabanın nüfusu, yerleşim yerleri ve ekonomik hayatını;  kasabada insanların geçmişte nasıl yaşadığı, gündelik hayatlarının nasıl geçtiği, mekânı nasıl kullandıklarını ve konutlarını neye göre biçimlendirdikleri gibi konuları, farklı coğrafyalardan gelen, değişik kültürler, farklı duygular ve düşünceler, töreler, gelenekler, farklı yaşam tarzlarının yarattığı Çorlu kimliğini araştırıp anlatmaya çalıştım.

Bunu yaparken de Çorlu’nun sokaklarının, mahallelerinin, bütününden farklı olduğunun, yıllar boyunca değişik halklara ev sahipliği yapmış, çeşitli kültürleri içinde barındırmış olduğunun bilinciyle hareket ettim. Kent yaşamına damgasını vuran halkların buradaki ortak tarihini araştırmayı öncelikli hedef olarak gördüm. Kentin unsurlarının çevredeki diğer yerleşimlerle bağı sorularına yanıt bulmaya çalıştım.
    

       Bu bağlamda, tarih içinde Çorlu’daki yaşamın değişim dinamiklerini ortaya koyan bu kitap, günümüzün geçmişle bağdaşmasına katkı sağlayacaktır.

    Çorlu’yu yazmaktan son derece zevk aldığımı ve eksik kalmaması için bir o kadar da yoğun çaba harcadığımı belirtmek isterim.” diyor.
     

       Brown Üniversitesi Kültürel Antropoloji Doktora Adayı Sertaç Şen kitabın önsözünde “Hocanın tanıştığımız günden beri üzerinde metanet ve titizlikle uğraştığına şahit olduğum Çorlu üzerine bu çalışması, işte böyle bir bağlamda değer kazanıyor. Bir yanda ‘insansız tarih’ öbür yanda ‘tarihsiz insan’ uçurumlarının yer aldığı ince bir patikada Levent Güngör,  sabır ve dengeyle ilerliyor, hem Çorlu tarihinin önemli olgu, şahıs ve dönüm noktalarını birçok kaynaktan bilistifade, olabildiğince nesnel bir tarih anlatısı içinde bizlere aktarıyor hem de bir kısmı ilk defa gün yüzüne çıkan kişisel tanıklık, şahıs arşivleri ve özel koleksiyonlardan yararlanarak Çorlu’yu ve insanlarını bizler için ete kemiğe büründürüyor. Yerel tarih meraklılarının, şimdi ve gelecekte araştırmacıların ve her şeyden evvel Çorluluların takdirine layık olacağını düşündüğüm bu çalışması için hocama teşekkürü borç bilirim.” şeklinde yazmış.
 
Kitapta yer alan ilginç konular arasında;
*Antik Çağdan günümüze Çorlu Tarihi                                                                  * Osmanlı Dönemi Çorlu’da siyasi olaylar                                                   * Çorlu’ya Telgrafın ve Demiryollarının gelişi, Çorlu Menzili                      *Bir zamanlar Çorlu’da Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerin günlük yaşamı,                                                                                                       *Tehcir, mübadele, mülksüzleştirme ve Türkleştirme politikaları,                    * Göçmenlerin İskanı ve Köylerin oluşumu,                                                     *Çorlu Eğitim Tarihi,                                                                                            *Çorlu Basın tarihi,                                                                                                * Asker Hastanesinin bilinmeyen tarihini,                                                            * Tek Parti dönemi Çorlu CHP teşkilatını, Çorlu Halkevi tarihi ve öyküsü                                                                                                             *Çorlu’nun Yerel Yönetimi                                                                           *Ulusal Kurtuluş savaşında Trakya Paşaeli Cemiyet adına Avrupa’da görüşmeler yapmak üzere gönderilen Çorlulu ismi,
  Cumhuriyet tarihi boyunca Tekirdağ’dan seçilen Çorlu doğumlu ilk Milletvekili ,                                                                                                            * İngilizlere tutsak düşen Çorlu Kaymakamı                                             *Çorlu’da Rus, Bulgar ve Yunan İşgal dönemleri,                               *Çorlu’nun bir dönem Edirne Vilayeti merkezi olduğunu,                      *Yunan İşgali sonrası Çorlu halkının seçtiği ilk Çorlu Kaymakamı,             *Çorlu’nun Türklere tesliminden sonra göreve gelen ilk Belediye Başkanı,                                                                                                      *Atatürk  döneminde atanan bütün Çorlu kaymakamları                  *Ömrünün son günlerine kadar Çorlu’da yaşayan İttihatçı kimdi?               * Hem İttihat ve Terakki hem de Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığı yapıp oradan da Çorlu Belediye Başkanlığı koltuğuna getirilen kim?    *Çorlu’da Spor Tarihi,
*Çorlu Atatürk Anıtının öyküsü,                                                               *Esetçe Çiftlik İşgali,                                                                                 *Gülderen’e ne oldu?,                                                                              *Çorlu’da 12 mart gözaltıları,                                                                   *Türkiye İşçi Partisinin Çorlu’da ki ilk kurucuları ,                                      *Tarihi Çorlu Hamamının yıkılması,                                                             *Çorlu Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti,                                                 *Çorlu’nun İlk fabrikaları,                                                                       *Çorlu’nun Dernekleri                                                                                            * Çorlu Eski ve Yeni Belediye binalarının yapılış öyküleri                      *Marmara Ereğlisi, Muratlı, Ergene kasabalarının kuruluş ve Çorlu’dan ayrılma öyküleri
Gibi konularda bilgi edinmek mümkün.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum